Koningslied 2.0

Koningslied 2.0

‘Het kreupele Koningslied, die typisch Hollandse mengeling van geleend pathos en vals sentiment’, zo sprak columnist Bas Heijne in mei 2013 over het door John Ewbank gecomponeerde lied ter ere van de troonswisseling. Het is toch een deuntje dat is blijven hangen, blijkt uit Heijne’s column in de NRC van 25 oktober. De alom verguisde zin ‘De dag die je wist dat zou komen‘ prijkt in volle glorie op pagina twee van de krant voor de intellectuelen.

De zin verwijst ditmaal niet naar een feestelijke gebeurtenis als de troonswisseling, maar naar een terroristische aanslag, namelijk de aanslag die je weet dat zal komen. Daar word ik, en ik hoop met mij alle taalkundigen, veiligheidsexperts, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de NCTV, de media, de AIVD, en alle andere wijsgeren, dubbel niet vrolijk van.
In de eerste plaats niet van die aanslag, waarvan we dus kennelijk weten dat-ie komt, en in de tweede plaats niet van de taalkwestie, die kennelijk niet breeduit genoeg besproken is om voor altijd en eeuwig in ieders hersens gegrifd te staan. Nog een keer dus.

Het moet zijn: de aanslag waarvan je weet dat die zal komen.

Daar houd ik het bij. Grammaticaal goed of fout, niemand wil dat er in Nederland of waar dan ook een aanslag wordt gepleegd.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*